ООН-жінки

 

ООН Жінки

ООН Жінки є структурою Організації Об’єднаних Націй, яка зосереджує свої зусилля на досягненні ґендерної рівності та розширенні прав і можливостей жінок. Структура ООН Жінки, що захищає права жінок та дівчат, була створена для прискорення прогресу у всьому світі з метою задоволення їхніх потреб.

Структура ООН Жінки надає підтримку державам-членам ООН у встановленні глобальних стандартів для досягнення ґендерної рівності та працює разом з державними органами і громадянським суспільством над розробкою законів, стратегій, програм та послуг для забезпечення ефективного дотримання цих стандартів з метою суттєвого покращення становища жінок і дівчат у всьому світі. ООН Жінки здійснює глобальну роботу у напрямку реалізації стратегічної мети Цілей сталого розвитку для жінок і дівчат та відстоює рівну участь жінок у всіх аспектах життя, зосереджуючи увагу на чотирьох стратегічних пріоритетах:

https://ukraine.unwomen.org/uk/pro-nas/pro-strukturu-oon-zhinky