Наші цінності

                                    Цінності Організації:

         Повага та співчуття. Всі членкині ставляться одна до одної з повагою та співчуттям, з добротою та прагненням до розуміння. Толерантно сприймають погляди та точки зору одна одної за умови, що вони не шкодять іншим.

           Не засудження. Подібно до першої цінності, членкині не засуджують інших на основі їхніх індивідуальностей, поглядів та досвідів. У кожної членкині може бути своя власна історія, світогляд та бачення правди, і це мають розуміти усі інші.

            Конфіденційність. Жодну інформацію, яка обговорювалася під час спільних заходів або стосовно насильства, вчиненого по відношенню до конкретної членкині, не буде передана іншим особам (ані особисто, ані телефоном або в соціальних медіа) без особистої згоди на це членкині, якої стосується ця інформація. Приватне життя членкинь поважається та не виноситься в публічну площину.

            Не дискримінація. Нікого з членкинь не дискримінують за ознакою віку, сексуальної орієнтації, мови, походження та місця проживання, релігії, етнічної належності або за будь-якою іншою ознакою.

            Чесність та відкритість. Членкині дотримуються загальнолюдських принципів чесності та відкритості по відношенню одна до одної, з урахуванням права на приватність. Інформація, в якій наявні неперевірені та непідтверджені факти, не розповсюджується та не використовується в діяльності Організації. У разі виникнення між членкинями будьяких суперечок, вимагається, щоб вони говорили про них відкрито та з повагою до всіх членкинь, не принижуючи жодної з них.

            Солідарність та єдність. Членкині співпрацюють, підтримують та вірять одна в одну, а також пам’ятають про те, що вони мають діяти в інтересах одна одної та в найкращих інтересах Організації. За жодних умов не допускається будь-яке розпалювання ворожнечі всередині Організації та діяння, які можуть призвести до дискредитації як самої Організації, так і її окремих членкинь. Членкині утримуються від образливого спілкування та висловлювань стосовно будь-якої особи у соціальних мережах, з метою недопущення дискредитації Організації через агресивні діяння окремої членкині.

           Патріотизм. Членкині поважають традиції українського народу, його мову, культуру та історію, незалежність, територіальну цілісність і недоторканість України. Діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, не допускаються за жодних обставин